Dobre Dane to integracja, konwersja i migracja danych zapewniająca jakość danych i trafne decyzje! Mapa | Demo | Doświadczenie | Publikacje |Zapytanie
DobreDane - Strona Główna
Problem Metoda Rozwiązanie

Aktualno¶ci:

"Dane s± na zawsze czy na chwile", ComputerWorld 28.11.2005
"Przemoc w stosunkach", ComputerWorld 19.12.2005
"Jak zaprojektowaa baze danych", 16.03.2006
"Budowanie systemów przetwarzania danych", 16.03.2006
"Biurokracja czy porz±dek", 16.03.2006