Dobre Dane to integracja, konwersja i migracja danych zapewniająca jakość danych i trafne decyzje! Mapa | Demo | Doświadczenie | Publikacje |Zapytanie
DobreDane - Strona Główna
Problem Metoda Rozwišzanie


Rozwiązanie - System DobreDane a integracja danych

System dobredane to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające automatyzacje procesu integracji, konwersji i migracji danych, łączące w sobie zaawansowane funkcje użytkownika z przejrzystym interfejsem graficznym i prostotą obsługi.

Mimo, że podstawą jego działania są relacyjne bazy danych oraz język SQL, obsługa systemu nie wymaga od użytkowników wiedzy informatycznej a jedynie zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu pracy z arkuszami kalkulacyjnymi.

System DobreDane to:

Inteligentne repozytorium. Rozwiązanie oparte na technologii relacyjnej bazy danych, wzbogacone o mechanizmy dopasowujące się do struktur źródłowych i docelowych jak i elementy gromadzące historie zmian danych.

Narzędzia do edycji. Moduł umożliwiający ręczną edycje danych oraz prace w trybie "Off-line", z pełną integracja z MS Office, zapewniający pełne śledzenie historii oraz autorów zmian.

Mechanizmy synchronizacji. Funkcje automatycznie wykrywające zmiany bazy danych (na poziomie rekordów) zachodzące w systemach źródłowych i propagujące je do struktur docelowych. Każda zmiana w źródle spowoduje wstawienie, zmienienie, skasowanie lub nadpisanie rekordu w tabeli docelowej. Zapewni to wysoką jakość danych i ułatwi proces integracji danych.

Moduł analiz. Narzędzie do weryfikacji spójności struktury bazy danych. Umożliwia przeprowadzenie analizy brakujących, osieroconych oraz zduplikowanych rekordów, analizę fizycznej struktury danych, oraz ich wzajemnych powiązań.

Zapewnienie jakości. Dzięki możliwość definiowania filtrów, system jest w stanie wychwycić dane nie odpowiadające ustalonym standardom, a przyjazny interfejs w prosty, graficzny sposób informuje użytkownika o zaistniałych odstępstwach.

Konwersje. Zapewnienie uporządkowanego oraz ściśle kontrolowanego procesu integracji danych. Proces ten dzięki możliwości mapowania pól oraz definiowania automatycznych operacji arytmetycznych i na znakach, umożliwia transformacje oraz migracje bazy danych do struktur docelowych.

Wiele środowisk pracy. Tworzenie wielu środowisk przeznaczonych do integracji, konwersji i standaryzacji pracy. Takie rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie całego procesu w sposób przyrostowy, zwiększa bezpieczeństwo bazy danych, a jednocześnie minimalizuje skutki potencjalnie szkodliwych działań użytkownika.

Zarządzanie danymi i ich strukturą. Narzędzie umożliwiające przenoszenie struktur i danych miedzy środowiskami. Umożliwia tworzenie zapasowych kopi i środowisk oraz zwiększenie efektywności pracy dzięki możliwości propagowania zmian z jednego na
wiele środowisk.

Automatyzacja pracy. Możliwość automatyzacji często wykonywanych procesów, poprzez definiowanie grup roboczych, zawierających pojedyncze operacje na danych, oraz ustalanie czasu oraz kolejności ich wykonania.