Dobre Dane to integracja, konwersja i migracja danych zapewniająca jakość danych i trafne decyzje! Mapa | Demo | Doświadczenie | Publikacje |Zapytanie
DobreDane - Strona Główna
Problem Metoda Rozwišzanie

Budowanie systemów przetwarzania danych.

Autor: Igor Czechak

Jak zbudować w przedsiębiorstwie nowoczesny system do przetwarzania informacji?

Możemy do tego wykorzystać wiele aplikacji. Zastosowanie można znaleźć dla arkuszy kalkulacyjnych Excela, narzędzi do obsługi skrzynki pocztowej (typu Outlook). Możemy również używać dokumentów Word-a, na przykład do tworzenia raportów lub innych specyfikacji oraz do dokumentacji procesów zachodzących w firmie. Zastosowanie może również znaleźć baza danych (np. typu Sql Server lub inna - Oracle, DB2). Do tego celu można skorzystać z darmowej, okrojonej wersji Sql Servera, czyli, MSDE, który można ściągnąć z Internetu. W ostateczności, gdy nie potrzebujemy tak profesjonalnego narzędzia, zastosowanie może znaleźć baza typu Access (pliki .mdb).

Jakie są możliwości?

Wiele informacji przechowywanych dotychczas w postaci nieuporządkowanej możemy zapisać w bazie danych, której strukturę stworzyliśmy w poprzednim rozdziale. Część z nich można przenieść automatycznie. Jeżeli posiadamy ich treść ustrulturalizowaną w postaci plików Excela, narzędzie do integracji danych takie jak DobreDane umożliwi przeniesienie ich do jednorodnej postaci. To samo dotyczy innych postaci źródłowych baz danych (Access lub inny serwer bazodanowy).

Co zrobić z plikami tekstowymi?

Informacje zawarte w plikach tekstowych lub Word także mogą zostać uporządkowane. Zastosowanie może znaleźć narzędzie do wersjonowania plików takie jak np. Microsoft Source Safe. Wyobraź sobie, że nie musisz już martwić się o to, czy plik, z którym aktualnie pracujesz jest na pewno jego najświeższą wersją. Także bezpieczny dostęp do niego wielu użytkowników bez nadpisania zmian wprowadzonych przez kogoś innego jest możliwy.

Sieć firmowa.

Wiele informacji w firmie potrzebnych jest użytkownikom pracującym na różnych komputerach. Jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że kopiowanie potrzebnych danych i przenoszenie między poszczególnymi maszynami jest niewygodne i zabiera dużo czasu, istotne jest, aby stworzyć w przedsiębiostwie sprawnie funkcjonującą infrastrukturę sieci. Informacje wtedy znajdować się będą w scentalizowanych jednostkach (serwerach), które mogą służyć do przechowywania zarówno danych, plików oraz potrzebnych aplikacji.

Internet.

Korzystne może być również umożliwienie połączenia z Internetem. Dzięki niemu pracownicy będą mogli pozyskiwać aktualne informacje z zewnętrznych źródeł. Światowa sieć daje również możliwość utrzymania zasobów aplikacyjnych przedsiębiorstwa takich jak np. programy antywirusowe w stanie pełnej aktualności. Właściwie zarządzana sieć Internetową w firmie zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność pracy.

>> Publikacje