Dobre Dane to integracja, konwersja i migracja danych zapewniająca jakość danych i trafne decyzje! Mapa | Demo | Doświadczenie | Publikacje |Zapytanie
DobreDane - Strona Główna
Problem Metoda Rozwiązanie

Eksperci


Olgierd Kobylinski

Prezes i założyciel "BNC Sp. z o.o." oraz "Bit.Net".

Ukonczył kierunek informatyki na wydziale FTiMS Politechniki Warszawskiej, gdzie obronił prace magistersk± z zakresu przetwarzania i zabezpieczania obrazów. Podczas studiów doktoranckich w Zakładzie Grafiki Komputerowej PW zajmował sie Kryptografi± Wizualn±.

Od 15 lat prowadzi firmy zwi±zane z informatyk±. Kierował projektami z zakresu ERP, CRM, MiddleWare oraz Podpisu Elektronicznego m. in. dla takich firm jak Nestlé, Procter&Gamble, Polkomtel, TP Internet.

 

Wiktor Komorniczak

Odpowiedzialny za projekt wdrażania oraz rozwoju systemów middleware w firmie Bit.Net, a w szczególno¶ci systemu do integracji, czyszczenia oraz standaryzacji danych.

Ukonczył kierunek informatyki na wydziale W.P. Carey School of Business, Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, USA.

Od ponad 4 lat zaangażowany w tworzenie dedykowanych systemów maj±cych na celu usprawnienie działania organizacji.