Dobre Dane to integracja, konwersja i migracja danych zapewniająca jakość danych i trafne decyzje! Mapa | Demo | Doświadczenie | Publikacje |Zapytanie
DobreDane - Strona Główna
Problem Metoda Rozwišzanie


Problem jakości a integracja danych

Problem złych danych nie rozwiąże się sam. Jedynym sposobem na skuteczne jego wyeliminowanie jest zrozumienie genezy oraz powodów jego powstania. Dopiero wtedy można zastanowić się nad opracowaniem skutecznego procesu oraz zastosowaniem wydajnego narzędzia, które ułatwi rozwiązanie tej sytuacji - przeprowadzenie integracji, konwersji i migracji danych.

Generalnie problemy dotyczące danych można podzielić na cztery kategorie.

Jakość i użyteczność danych. Na problem ten składa się kompletność, znaczenie, czasowość oraz dokładność danych.

Standardy danych. Gromadzone dane są podstawą przeprowadzenia informatyzacji, czyli wdrożenia zintegrowanego systemu do obsługi przedsiębiorstwa. Niestety, często różne działy tej samej organizacji, zbierają i zapisują dane w odmienny sposób, często je duplikując. Standardy danych a raczej ich brak powodują powstawanie poważnych barier utrudniających skuteczne użytkowanie posiadanych zasobów bazodanowych.

Metadane (informacje o danych oraz struktury danych). Zagadnienia związane z tym problemem obejmują historie bazy danych, informacje na temat jak zmieniała się jego struktura, oraz informacje uzasadniające te zmiany.

Wiedza na temat programów oraz procesów, w których dane są generowane oraz używane. Wiedza ta, nie jest przeważnie nigdzie zapisana, i wynika z wieloletniego doświadczenia w pracy z danym zbiorem lub bazą danych. Aby uniknąć problemów związanych ze złą interpretacją danych, ważne jest wprowadzenie do projektu integracji i migracji danych osób, które od lat, na co dzień pracują z tymi danymi.

Metoda - Przeprowadzanie procesu integracji, konwersji i migracji danych >>