Dobre Dane to integracja, konwersja i migracja danych zapewniająca jakość danych i trafne decyzje! Mapa | Demo | Doświadczenie | Publikacje |Zapytanie
DobreDane - Strona Główna
Problem Metoda Rozwišzanie

Jak zaprojektować bazę dancyh?

Autor: Igor Czechak

Zastanów się, jakie dane chcesz przechowywać.

W Twojej firmie na pewno jest wiele źródeł informacji. Część z nich jest zapisana w postaci elektronicznej (w plikach Excel-a lub bazie Accessa, w bazach danych takich jak Sql Server lub Oracle), część w postaci papierowych dokumentów, które można by przepisać do komputera, gdyby to było potrzebne. Zastanów się, czy są oprócz tego jakieś informacje, które nie są nigdzie zapisane, a może warto by było mieć nad nimi kontrolę.

Pogrupuj je w tabelach.

Pojedyńcza tabela powinna zawierać informacje powiązane tematycznie. Jeżeli chcesz przechowywać dane klientów, stwórz tabelę o takiej nazwie i umieść w niej kolumny odpowiadające danym klientów. W każdej tabeli powinna się znaleźć kolumna z jednoznacznym identyfikatorem wiersza (kluczem). Klucz może obejmować więcej niż jedną kolumnę tabeli.

Tabele połącz relacjami.

Dane z różnych tabel są od siebie zależne. Np. tabela faktura odwołuje się do tabel produkt i klient, które przechowują dane szczegółowe dotyczące kupującego i przedmiotu sprzedaży. W takim wypdaku w tabeli faktura znajdą się jedynie odnośniki (klucze) do tabel produkt i klient.

Jeżeli wartości w danej kolumnie tabeli powtarzają się dla wielu wierszy, można się zastanowić nad umieszczeniem tej informacji w odrębnej tabeli "słownikowej" (slave), do której prowadził by tylko odnośnik z tabeli głównej (master).

Określ więzy spójności.

Choć nia mają wpływu na funkcjonowanie bazy, więzy spójności umożliwiają kontrolę nad poprawnością danych już na etapie ich wprowadzania. Określają zakres danej z jednej tabeli na podstawie danych z innej tabeli. Krótko mówiąc w tabeli nadrzędnej (master), niedopuszczalne są wartości, które nie występują w tabeli podrzędnej (slave). Warto zdefiniować takie więzy, aby w przyszłości zapobiec nieprawidłowościom danych.

>> Publikacje